Styrelse och Utskott

ORDFÖRANDE Charlotta Åkerhielm, charlotta.akerhielm@kungsholmenbasket.se, 070-7406980 

KASSÖR Jonas Arsjö

LEDAMÖTER Karolina Larsson, Susanne Niska Glickman, Bruno Husz Simon (ungdomsrepresentant)

SUPPLEANTER Veronika Beckius, Luka Rosko, Ted Nelson

VALBEREDNING Klara Lind sammankallande – klara@wearegroup.se, Jenny Samuelsson, Can Özenc


REVISOR Aydin Alpturk

HEDERSMEDLEMSSKAP har tilldelats:
Annika Melin 2016, Jennifer Samec 2016, Håkan Liljemärker 2017 och Per-Erik Eneström 2017. Deras insatser för föreningen har varit extraordinära med stor del i bildandet och utvecklingen av Kungsholmen Basket.

Ungdomsstyrelse

”Verka för barn och ungdomar på Kungsholmen” som det står i våra stadgar. Vad kan då vara viktigare än att lyssna in deras åsikter, tankar, funderingar och idéer? Ungdomsstyrelsen ska bestå av en representant per lag från U13 och äldre.

Ungdomsstyrelsens möten leds av styrelseledamot Veronika Beckius.

Grafisk Design-grupp

Arbetsgrupp med fokusområde grafisk design.

Arbetsgrupp med ett helhetsgrepp för vår profilering och skapandet av en ”röd tråd” i allt vi gör som går att koppla till hur vi ser ut och vad vi förmedlar visuellt. T.ex klubb-logga, profilkläder och hemsida.

Sammankallande är Klara Lind.

Marknadsgrupp

Arbetsgrupp med fokusområde Marknad.

Syftet är att se över samarbeten med lokala intressenter – för att skapa resurser för föreningen och mervärden för samarbetspartners.

Adonai Solomon jobbar med område marknad i föreningen och nås på adonai@kungsholmenbasket.se 2013-KLUBBEN ligger under Marknadsgruppen. 

Sammankallande är Charlotta Åkerhielm – charlotta.akerhielm@kungsholmenbasket.se