Vid skada – rehab och försäkringsskydd

REHAB

Via Folksams ”Vård och Råd” ges gratis rådgivning av sjukgymnast som vi varmt kan rekommendera:

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador

Kontakta info@kungsholmenbasket.se för hjälp och guidning.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Folksam har en övergripande försäkring för svensk idrott som gäller för samtliga medlemmar i Svenska Basketbollförbundet (SBBF).

Du som vill sätta dig in i vilket försäkringsskydd ditt barn har genom sitt medlemsskap i Kungsholmen Basket finner det på följande länk:

http://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/basket

En grundrekommendation är att du som förälder sätter dig in i det kompletta försäkringsskyddet i kombination med er hemförsäkring. Det finns situationer där den ena eller andra försäkringen är starkare och tillsammans ger de ofta ett komplett och starkt försäkringsskydd.

Vi rekommenderar att vid våld eller olycka mot huvud/nacke/rygg att sjukvårdsbesök görs för dokumentation. Det kan ibland vara lätt hänt att ”det var nog inte så farligt” och att det känns bra inom ett par dagar, men ett fåtal skador kan ge symptom först efter längre tid och att då ha ett dokumenterat skadetillfälle kan visa sig viktigt.