Föräldraförening

Sammankallande i föräldraföreningen är Charlotta Åkerhielm som är ordförande i föreningen. Charlotta når ni på charlotta.akerhielm@kungsholmenbasket.se

Syftet med föräldraföreningen kan förändras över tid men initialt skapar vi ett forum där styrelsen får åsikter, idéer och feedback från föräldrar. Föräldraföreningen samverkar med Lagföräldrar.